پریماورا هفته 12|کالیاری1-1آ.اس رم

در هفته دوازدهم لیگ پریماورا،آ.اس رم مهمان کالیاری بود که در استادیوم رناتو در مندس با نتیجه یک بر یک متوقف شد.تک گل جالوروسی را پتزلا به ثمر رساند.گرکو،پارودی،کارنلوتی،تراسچانی،سمرارو،رکاردی،پتزلا،گرکو،کانیانو،سلار،دوراتزیو بازیکنان اصلی تیم بوده اند.