برایان؛نشان دادیم که می توانیم

برایان کریستانه زننده گل سوم آ.اس رم در دیدار مقابل جنوا،بعد از مسابقه به رما تی وی گفت:”این یک پیروزی خوب بود که برای به دست آوردن آن رنج کشیدیم و مجبور شدیم با هم کنار بیاییم.ما به خوبی کار کردیم.حال باید،از این به عنوان نقطه شروع استفاده کنیم.بر خلاف دیدار مقابل کالیاری،تا پایان مسابقه متمرکز بودیم و هر سه امتیاز را در خانه نگه داشتیم.امشب نشان دادیم که ما هنوز می توانیم به عنوان گروهی با تداوم و انگیزه مناسب،مسیر درست را ادامه دهیم.هیچ تیمی نمی خواهد ببازد.همه ما می خواهیم ببریم.اولسن؟اشتباهات رخ می دهند.او سیو های بزرگی در دیدارهای دیگر داشته ست.او پس از یک اشتباه دروازبان بدی نمی شود.