میکله به هوش آمد!+کلیپ

میکله یکی از هواداران رم که در درگیری در دیسکو کورینالدو،به شدت مجروح شد،از حالت کما خارج شد.بعد از این اتفاق،فرانچسکو توتی یک پیام ویدئویی برای او ارسال کرد و از او دعوت کرد تا بعد از بهبودی به تریگوریا بیاد.او در پیامی از کاپیتان تشکر کرده ست .اکنون او بهبود یافته می تواند به رویایی که در سر داشت برسد.