مصاحبه باوانیولی پیش از دیدار با باری

بتی باوانیولی قبل از بازی با پينک باری مصاحبه ای با رما تی وی انجام داد. او گفت :”ما خوب هستیم و به خوبی آماده شدیم. ما بسیار مشغول هستیم، سعی می‌کنیم بازی خود را در باری انجام دهیم. تیم باری یک تیم مهم و جالب است که در چند سال گذشته کار بزرگی انجام داده‌است. ما نباید به جایگاه آنان کاری داشته باشیم و باید آنها را محترم بشماریم. این یک فرصت خوب برای ما و آنهاست برای رسیدن به جایگاه بالای جدول بنابراین یک بازی خوب می شود.”