رد پیشنهاد 32 میلیونی آرسنال برای چنگیز

به گزارش توتومرکاتووب،چنگیز اوندر در ماه اخیر مورد توجه بسیاری از تیم های اروپایی قرار گرفته ست مخصوصا تیم های انگلیسی!اکنون در تازه ترین خبر،آرسنال که شب گذشته یک ناظر برای تماشای بازی چنگیز به چک فرستاده بود،پیشنهاد رسمی برای ستاره ترک تبار جالوروسی ارائه کرده ست.مونچی که حداقل 50 میلیون یورو برای چنگیز در نظر گرفته ست،جواب رد داده ست.