مصاحبه فلورنزی بعد از باخت مقابل پلژن

الساندرو فلورنزی بعد از شکست مقابل پلژن به خبرنگاران گفت:”فکر نمی کنم مشکل فقط در دفاع باشد.بلکه در تمام تیم ست.برای همه روشن ست که ما می توانم بهتر عمل کنیم.ناامید هستیم و باید راه حلی پیدا کنیم.ما باید اشتیاق تمایل به بازی بدون ترس را نشان دهیم.در این لحظه، همه چیز به نظر می رسد که اشتباه است و در مسیر درستی نیست، همه می توانند ببینند که ما نتایجی را که نیاز داریم به دست نمی آوریم. حتی امشب،اگر نتیجه مهم نبود ، ما مجبور بودیم که عملکرد خوبی داشته باشیم و برخی نتایج ضعیف بهبود یابیم. ما در حد انتظارات نیستم ، اما من می خواهم از تمام همکارانم دفاع کنم و قسم می خورم که همه با ما 100٪ توان خود بازی کردیم. برای ما بازی در روز یکشنبه مقابل جنوا باید مانند یک فینال لیگ قهرمانان باشد.”