مصاحبه ده روسی بعد از برد پلژن

آلبرتو ده روسی سرمربی تیم پریماورا بعد از شکست پلژن در چک به خبرنگاران گفت:”باید به همه تبریک بگوییم,به خصوص پرسنل پزشکی که در استفاده از بازیکنان مصدوم کمک کردند.این یک پیروزی بزرگ و مورد توجه همگان است.در طول بازی همه چیز رخ داد. گاهی اوقات ما از توانایی های فنی خود  استفاده می کنیم ولی خیلی محکم نیستیم. در مرحله دفاعی باید همه کارها را انجام داد، باید ذهنیت را تغییر داد، زیرا ما مجبور نیستیم تمام این گل را بخوریم، درست است که ما بسیار بی رحم هستیم. ما همچنان به آموزش پسرانمان ادامه می دهیم. اما باید تلاش کنیم که داخل مسابقه بمانیم,این يک مسابقه از داخل یا بیرون بود که ما همه اشتباهات خود را کنار گذاشتیم. ,این تیم از ژانویه تغییر می کند.من در مورد آن با مدیران تیم صحبت کرده ام. ما باید تیم بهتری داشته باشیم. بسیاری از بازیکنان تيم را در ماه ژوئن ترک خواهند کرد،اما به آنها اجازه نخواهیم دد که انقدر ساده گل بخورند.”