روکی شکایت می کند

بحث و جدل رم – اینتر هنوز به پایان نرسیده است. روکی داور این بازی که یک پنالتی واضح روی نیکولا زانیولو را نگرفت و در روند بازی تاثیر گذار بود به گفته انسا  از طریق وکیلش به دادستان کل بولونیا شکایت ارائه کند . روکی آماده است تا كساني را كه باعث بدنامی او پس از نمایش ضعیف داوری شده است را جریمه کند.گابریله بوردنی وکیل روکی او را در این پرونده یاری می کند.