افتتاح دفتر مرکزی جدید باشگاه

باشگاه آ.اس رم دفتر مرکزی ( اداری ) جدید خود را امروز با حضور بالدیسونی در منطقه اِئور EuR افتتاح کرده ست.این پروژه تابستان گذشته آغاز شد و به تازگی به پایان رسیده بود.دلیل ساخت ساختمان جدید،نزدیک شدن باشگاه به مرکز شهر ست.از این پس دفاتر اداری،بخش بازاریابی و فروش بلیط در این ساختمان فعالیت خواهند کرد.البته بخش ورزشی باشگاه آ.اس رم مربوط به رسانه و تمرینات در تریگوریا باقی می ماند.