جلسه پالوتا و مونچی !

با توجه به آخرین اخبار در بامداد یکشنبه،امروز جیمز پالوتا و مونچی مدیر ورزشی رم،جلسه ای را برای بررسی تیم و سرمربی اوزبیو دی فرانچسکو برگزار می کنند.البته بعد از تساوی مقابل کالیاری،هر دو آنها از ادامه حمایت از اوزبیو صحبت کرده اند اما باید دید در جلسه امروز چه اتفاقی رخ خواهد داد.گفته می شود پائولو سوزا و وینچنزو مونتلا تو گزینه رم برای جایگزینی دیفرا هستند و آنتونیو کونته نیز گزینه رویایی سران رم ست که بعید ست رم را برای سرمربی گری انتخاب کند.