شیک؛از لحاظ فیزیکی خوبم

پاتریک شیک پیش دقایقی پیش در مصاحبه با رما تی وی گفت:”این یک بازی سخت ست.فوتبال بازی کردن در این استادیوم دشوار ست.ما اکنون به امتیاز نیاز داریم و این دیدار برای جایگاه ما در جدول بسیار مهم ست.از نظر فیزیکی خیلی خوب هستم.”