دیفرا؛این مضحک ست

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی جالوروسی بعد از تساوی تیمش مقابل کالیاری در دقیقه 95 به خبرنگاران گفت:”من نمی خواهم در مورد تاکتیک صحبت کنم
شما نمی توانید در دقیقه اخر یک گل در برابر تیم 9نفره دریافت کنید زیرا شما توپ را تحت کنترل ندارید.این امکان وجود ندارد.حریفان وجود دارند و شما می توانید رنج ببرید هر چند ما بار ها و باره فرصت هایی داشتیم تا به گل سوم برسیم.در 20 دقیقه پایانی تیز نبودیم و نتوانستیم توپ را حفظ کنیم.من واقعا از این تساوی خشمگین و عصبانی هستم زیر این مضحک ست !شما نمی توانید اجازه دهید این اتفاق بیفتد.در 20 دقیقه پایانی از لحاظ روحی و روانی شکننده بودیم.فراموش نکنید که دانیله ده روسی کاپیتان ما برای 40 روز نبوده ست.ما مشکلات زیادی در پیدا کردن بازیکنانی داریم که بتوانند 90 دقیقه بازی کنند..”