مصدومیت جدید مانولاس!

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی رمی ها در کنفرانس امروز پیش از دیدار فردا مقابل کالیاری،از مصدومیت کوستاس مانولاس خبر داد.او گفت که به پای مرد یونانی ضربه بدی وارد شد و حتی برای دقایقی نمی توانستت راه برود.شرایط او در 24 ساعت آینده بررسی خواهد شد و در صورتی که نتواند بازی کند،مارکانو جایگزین او در ترکیب اصلی خواهد بود.