مصاحبه ده روسی پیش از نبرد فردا

پسران آلبرتو ده روسی از 2نوامبر پیروز نشدند و وضعیت خوبی ندارند آنها فردا ساعت 11 به وقت محلی،میزبان امپولی خواهند بود امیدوارند تا کمی از ناکامی های اخیر را جبران نمایند.آلبرتو ده روسی سرمربی تیم پریماورا قبل از جدال فردا گفت:”باید قوی باشیم ما باید همچنان به بهبود و آموزش پسران ادامه دهیم که سال آینده با تیم بزرگسالان بازی خواهند کرد. همه دوست دارند که ما به شرایط سه هفته پیش بازگردیم. ما باید فشار قوی را شروع کنیم. ما یک رویکرد ویرانگر داشتیم، در حال حاضر کمی کمتر شده است . ما این ویژگی را دوباره کشف می کنیم، بعد از آن استعداد و ویژگی‌های بازیکنان ما بقیه کارها را انجام خواهند داد.”