اسامی بازیکنان مقابل کالیاری

اسامی بازیکنان آ.اس رم برای دیدار فردا شب مقابل کالیاری اعلام شد که بر این اساس مانولاس،آلسیو ریکاردی و دوراتزیو در لیست دیفرا قرار گرفتند.خبر خوب نیز بازگشت لوکا پلگرینی ست.از طرفی پاستوره و پروتی هم با بهبود شرایط،حتی می توانند در دیدار فردا در ترکیب اصلی قرار گیرند.