سوزا؛رم می تواند … !

پائولو سوزا سرمربی سابق فیورنتینا که چندی پیش از علاقه اش برای نشستن روی نیمکت رم گفت،به تازگی با گازتا دلو اسپرت مصاحبه ای داشته ست.وی اظهار داشت.”من برای مسابقاتی به استادیوم می روم که به من کمک کند.بازگشت ایتالیا؟البته که این کار را انجام می دهد.فوتبال ایتالیا باعث می شود که شما به عنوان یک سرمربی رشد کنید.زیرا هر بار باید یک مسابقه متفاوت را مطالعه کنید و آن را دوست دارم. از من در مورد کار با رم پرسیده شد و من فقط پاسخ داد.جاه طلبی من این ست که یک تیم بسازم که بتواند اسکودتو را برنده شود و برای رسیدن به آن تلاش کند و رم می تواند.”