آ.اس رم-کالیاری بر عهده مازولنی

اسامی داوران هفته پانزدهم سری آ اعلام شد که بر این اساس اقای پائولو مازولنی دیدار آ.اس رم و کالیاری را قضاوت خواهد کرد.پاگانسی و پرتی کمک ها،مارکو گویدا داورد چهارم و اقا جیاکوملی داور ویدئوی این دیدار خواهند بود.این داور اهل برگامو تاکنون 25 برای جالوروسی در سری آ سوت زده ست که 14 برد،8تساوی و تنها 3شکست حاصل عملکرد گرگ های پایتخت بوده ست.در این فصل مازولنی دو بار برای تیم دی فرانچسکو سوت زده ست.ابتدا در دیدار خانگی رم مقابل کیه وو که به تساوی دو بر دو ختم شد و دیدار دوم برتری دو گله جالوروسی مقابل امپولی بوده ست.کالیاری نیز با قضاوت این داور یک پیروزی،شش تساوی و هشت شکست کسب نموده ست.