پلگرینی در آستانه بهبودی

به گزارش سایت فورزارما،لورنزو پلگرینی ستاره خط میانی جالوروسی که به دلیل مصدومیت از ناحیه فلکسور چندین بازی اخیر با از دست داده ،اکنون شرایط بهتری دارد و چهارشنبه یا پنج شنبه به سایر همتیمی هایش خواهد پیوست و با آنها تمرین خواهد کرد.در صورتی که مشکل خاصی رخ ندهد،این بازیکن ایتالیایی می تواند در دیدار مقابل کالیاری در دسترس اوزبیو دی فرانچسکو باشد.از طرفی دیگر دانیله ده روسی نیز شرایط بهتری دارند اما کادر پزشکی قصد ندارد برای او ریسک کند.