علاقه پرز به مانولاس

به گزارش توتومرکاتوب،نماینده هایی از باشگاه رئال مادرید،دیدار آ.اس رم و اینتر را از نزدیک نظاره گر بودند.چرا که فلورنتینو پرز مایل ست تا کوستاس مانولاس و مائورو ایکاردی دو ستاره رم و اینتر را به مادرید ببرد.در قرارداد مدافع یونانی،بند فسخ قرارداد 36 میلیون وجود دارد و این باعث شده تا سران اسپانیایی وسوسه شوند.با این حال مانولاس از محبوبیت خاصی در رم برخورد دار ست و باید دید چه اتفاق خواهد افتاد.