ناینگولان بهترین هافبک سال2018

در مراسم امشب برترین های سال 2018 سری آ،راجا ناینگولان بازیکن فصل گذشته آ.اس رم به همراه پیانیچ و ساویچ به عنوان بهترین هافبک های سال 2018 انتخاب شدند.
راجا بعد از این انتخاب گفت:”برای من،رم بخش بسیار مهمی از زندگی حرفه ای من بوده ست.اکنو یک فصل مهم داریم و سعی می کنم بهترین هایم را به نمایش بگذارم.