رئیس کمیته داوران تایید کرد

مارچلو نیکی رئيس کمیته داوران فوتبال ایتالیا قبول کرد که در بازی رم و اینتر یک اشتباه به ضرر رم رخ داده است. دی آمبرسیو  در محوطه جریمه بر روی زانیولو خطا کرد ولی پنالتی اعلام نشد او در این باره گفت:”من چیزی برای گفتن ندارم جز اینکه یک اشتباه بزرگ رخ داده است. این یک اشتباه غیرقابل قبول است، اما ما باید سعی کنیم صفحه را تغییر دهیم و برگردیم. یک حادثه تاسف‌بار رخ داد و هر کسی که مسئول باشد، آن را بررسی خواهد کرد و اقدام‌های لازم را انجام خواهد داد.”