تریگوریا؛مرور تمرینات تاکتیکی

امروز بعد از آخرین تمرینات رمی ها پیش از دیدار حساس فردا شب مقابل اینترمیلان در تریگوریا برگزار شد.ابتدا مانند تمرینات اخیر،تیم برای بررسی و تحلیل تیم حریف،در اتاق ویدئویی حضور پیدا کرد و سپس برای مرور کارهای تاکتیکی به زمین رفت.شرایط بازیکنان مصدوم مانند روزهای گذشته ست فقط ریک کارسدورپ به دلیل التهاب مصدومیت اخیری که داشت،متوقف شده ست.