رم-اینتر بر عهده روکی

اسامی داوران هفته چهاردم سری آ اعلام شد که بر این اساس اقای جیانلوکا روکی دیدار آ.اس رم و اینترمیلان را در المپیکو قضاوت خواهد کرد.آقایان پرتی و کوستانتزو کمک ها و اقای دی بلو داور چهارم و اقای فابری داور ویدئویی این مسابقه خواهند بود.این داور اهل فلورانس،تا کنون 16 برای جالوروسی سوت زده ست 16 پیروزی 11 تساوی 10باخت حاصله عملکرد پایتخت نشینان بوده ست.