مصدومیت فرعون مقابل رئال

استفان ال شعراوی در دیدار مقابل رئال مادرید در همان دقایق ابتدایی،در محوطه جریمه رئال،دچار آسیب دیدگی شد و دقایقی بعد جایش را به کلایورت داد.فرعون از ناحیه پای راست با مشکل مواجه شده و به زودی شرایش بررسی خواهد شد.گفته می شود حضور او برای دیدار مقابل اینتر،در هاله ای از ابهام قرار گرفته ست.