مصاحبه دیفرا بعد از باخت به رئال

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی جالوروسی بعد از شکست مقابل رئال در المپیکو،به اسکای اسپورت ایتالیا گفت:”به غیر از اشتباهات فردی،با تیمی بسیار جووان که تعداد زیادی بازیکن مهم نداشت،به زمین رفتیم. ما نمی توانیم همان اشتباهات را بارها و بارها ادامه دهیم.هر بار که گل می خوریم،بازی را از دست می دهیم و اجازه می دهیم که بیشتر به ما فشار بیاورند.این باعث می شود من خیلی عصبانی شوم که به سختی می توانم توصیف کنم.اگر نگاه کنید،اولین خطای بزرگ از فاتزیو بود که یک بچه نیست.بعضی از بازیکنان با تجربه ما نیز اشتباه می کنند.بازیکنان جوان خیلی مشتاق هستند.گاهی اوقات تصمیمات اشتباهی می گیرند.چیزی که آزارم می دهد این ست که ما دو گل از روی کرنر دریافت کردیم.این چیزی ست که شما را در فوتبال می کشد.ما نمی توانیم چنین اشتباهی انجام دهیم.برای دیدار با اینتر،قطعا ده روسی،ال شعراوی،ژکو یا پلگرینی را نخواهیم داشت.”