مهلت پالوتا به دیفرا

پرزیدنت جیمز پالوتا به اوزبیو دی فرانچسکو برای حفظ شغلش فقط دو بازی به مهلت داده است.بنابر گزارش اسپورت مدیاست جیمز پالوتا از عملکرد تیم دی فرانچسکو ناراضی است به ویژه نتیجه مقابل اودینزه !  دی فرانچسکو به دلیل گرفتن بدترین نتیجه رم از فصل 11/12 با انریکه تحت فشار قرار گرفته است. نتیجه، مسابقات آینده رم مقابل رئال مادرید و اینتر، بسیار مهم است و سرنوشت ساز است. شایعاتی مبنی بر استعفا مونچی در صورت اخراج دی فرانچسکو شنیده می شود.