ده ورسی به اینتر هم نمی رسد

بنابر گزارش ایل مساجرو  رمی که فصل مصدومین زیادی دارند، در دو دیدار پیش رو مقابل رئال مادرید و اینتر،3 ستاره خود را در اختیار نخواهند داشت.دانیله ده روسی،دیگو پروتی و خاویر پاستوره به دلیل مصدومیت،نمی توانند در دو بازی آینده در دسترس اوزبیو دی فرانچسکو قرار باشند.پیش از این انتظار می رفت که امیدی برای دیدار با اینتر وجود داشته باشد.