به بن‌بست رسیدن پروژه رافینیا

باشگاه بارسلونا اعلام کرد که رافینیا یکی از گزینه های مونچی در ژانویه رباط صلیبی قدامی پاره کرده است و باقی فصل را از دست داد. رافینیا چند روز آتی جراحی می شود. این مصدومیت رافینیا چندمین مصدومیت شدید او در فصول اخیر است.حال مونچی روی گزینه های دیگر خود کار می کند.