نمرات و خلاصه عملکرد بازیکنان

نمرات بازیکنان جالوروسی در دیدار مقابل بیانکونری به شرح زیر می باشد.

آنتونیه میرانته نمره۵
نبود اولسن کامل محسوس بود. میرانته نتوانست در صحنه گل خوب عمل کند.
داویده سانتون نمره۵
متاسفانه تنها چیزی که با عملکردش قابل توجه بود، اشتباه او در صحنه گل اودینزه بوده ست.
خوان خسوس نمره۴.۵
روی صحنه گل عملکرد بسیار ضعیفی داشت.
فدریکو فازیو نمره۵
فازیو در این بازی سرگردان بود و وار به کمک او آمد و از اشتباه او جلوگیری کرد.
الکساندر کولاروف نمره۵
کولاروف در این بازی از نظر بازی سازی ضعیف عمل کرد.
استیون انزونزی نمره۶.۵
استیون نشان داد که برای پولی که برایش خرج شده کارایی دارد و مطمئن است.
بریان کریستانته نمره۶
عملکرد خوبی داشت و چند حرکت زیبا انجام داد.
لورنزو پلگرینی نمره۶.۵
با وجود چند حرکت خوب ولی مانند گذشته موثر نبود و موقعیت خاصی ایجاد نکرد.
جاستین کلایورت نمره۶
یک بازی معمولی از کلایورت که به نظر از عملکرد خود ناراضی بود.
استفان الشعراوی نمره ۶
امروز خوب کار کرد اما قادر به تحمیل کیفیت خود به بازی نبود جایی که رم حملات زیادی در جناح چپ صورت داد
پاتریک شیک نمره ۵.۵
برای دیگر مهاجمان فضای خوبی ایجاد کرد و چند ضربه سر نیز به سمت دروازه اودینزه زد
چنگیز اوندر نمره ۶
با وجودجنبش زیاد ولی نتوانست زیاد به توپ ضربه بزند
ادین ژکو نمره۶
ژکو با اینکه بسیار به توپ ضربه زد ولی کار خاصی انجام نداد.
نیکولا زانیولو
نمره ندارد
دی فرانچسکو نمره ۵
یک شکست دیگر برای تیم دی فرانچسکو، تیم او در این بازی متوسط عمل کرد.