مصدومیت بواه جدی ست !

دوید بواه بازیکن تیم پریماورا آ.اس رم که در دیدار امروز مقابل فیورنتینا مصدوم شد،تحت بررسی بالینی قرار گرفت و مشخص شد که از ناحیه رباط صلیبی قدامی زانو راست دچار پارگی شده ست.او در روزهای آینده انفرادی کار خواهد کرد و سپس باز هم شرایط او بررسی خواهد شد.