مصاحبه جاستین با اسکای

جاستین کلایورت با اسکای اسپرت مصاحبه ای انجام داده ست که در این بخش قرار می گیرد.

قضاوت بعد از 4 ماه در اینجا؟
“خیلی خوب!من خیلی خوشحالم،هر روز از این تجربه بیشتر لذت می برم.من نمی توانم منتظر بمانم که در آینده چه اتفاقی می افتد.”

بت شما؟
“پدر من بدون شک،اما من از کریستیانو رونالدو الهام گرفتم زیرا او برای فوتبال زندگی می کند و من این نوع قهرمان را تحسین می کنم.”

چگونه مونچی شما را برای پیوستن به رم متقاعد کرد؟
“زمانی که ما صحبت کردیم،او چیزهایی گفت که بسیار قانع کننده بود.من از تصمیمی که گرفته ام بسیار خوشحالم.او با روش خاصی با من صحبت کرد و همه من را می خواستند.من بسیار مطمئن بودم.”

آیا پس از 4ماه محیط مناسب برای رشد را پیدا کرده اید؟
بله،پدرم به من گفت که رقابت در اینجا بسیار زیاد ست.من خیلی از زمین آموختم به همین دلیل ست که می توانم از قهرمان هایی که در اینجا داریم یاد بگیرم.”

مسابقه با اودینزه چقدر مهم ست؟
“این مهم ست،اما اودینزه تیم خوبی ست اما اگر ما خوب بازی کنیم می توانیم ببریم.این یک بازی بزرگ برای ماست.”

مهم ترین توصیه های دی فرانچسکو؟
“او خیلی چیزها به من داده ست.من از او بسیار یاد می گیرم.او به من می گوید از سرعتم استفاده کتم که همه آن را ندارند.به من می گوید به حریف حمله کنم.”

ده روسی،برای شما اهمیت دارد؟
“خیلی زیاد!مخصوصا وقتی من وارد شدم.پیش از این که به اینجا بیایم،او یک پیام برایم نوشت و گفت خوشحال ست و نمی تواند برای کار کردن با من صبر کند و این خیلی من را تحریک کرده ست.او هم در زمین و هم خارج از زمین پدیده ست.”

او انگلیسی خوب صحبت می کند،درست ست؟
“بله به همین دلیل با او صحبت می کنم.دشوار ست اما من فکر می کنم در عرض دو ماه ایتالیایی صحبت خواهم کرد.”