رد علاقه رم به سکو

روز گذشته شایعاتی در مورد علاقه رمی ها به سکو فوفانا هافبک اودینزه مطرح شد اما وارسامه اگال مدیر برنامه های این بازیکن تمام شایعات را تکذیب کرد و گفت:”این درست نیست و ما هیچ تماسی با رم نداشیم و آنها به سکو علاقه مند نیستند.مونچی؟هیچ تماسی با او وجود نداشته ست.”