شرح تمرینات امروز

در آستانه دیدار مقابل اودینزه در هفته پیش رو سری ، رمی ها دومین تمرین این هفته خود را امروز برگزار کردند و به کارت های تاکتیکی و تیمی در باران پرداختند.یک مسابقه هم بین بازیکنان برگزار شد کد که کوریچ،سانتون و داوراتزیو گلزنی کردند.مارکانو،مانولاس،لورنزو پلگرینی،پر.وتی و ده روسی به کار های انفرادی پرداختند و روزانه شرایط این بازیکنان ارزیابی می شود.