ایجنت پلگرینی از شایعات گفت

مدیربرنامه های لورنزو پلگرینی اصرار دارد که موکلش در رم خوشحال ست و تماس با منچستریونایتد را رد می کند.یک بند فسخ 30 میلیون دلاری در قرارداد لورنزو وجود دارد و شیاطین سرخ مایلند که در ژانویه با پرداخت آن،لورنزو را به انگلیس ببرند.گفته می شوند آنها حقوق و دستمزد فعلی او را دو برابر خواهند کرد.جیامپیرو پوکتا در مصاحبه با کوریره دلو اسپرت گفت:”اگر اکنون بخواهم در مورد لورنزو صحبت کنم،تنها چیزی که می توانم بگویم،در مورد فرم فوق العاده او ست.شایعات بازار هرگز او را ناراحت نکرده و کار او را مختل نکرده ست.پلگرینی فقط در مورد رم و بهبودی اش فکر می کند.من متاسفم که شایعاتی در مورد جنبه های مالی در مورد او و هم تیمی هایش پخش شده اند.لورنزو خوشحال ست،او یک بار رم را انتخاب کرده ست.سپس هنگامی که وقش برسد،ما دوباره با مونچی جلسه ای برگزار خواهیم کرد.”