ویارئال خواهان دو بازیکن رم

به گزارش رسانه های اسپانیایی،باشگاه ویارئال دیگ پروتی و ایوان مارکانو دو بازیکن جالوروسی ها را زیر نظر دارند.زیر دریایی های زرد در در فصل گذشته سعی کرد که ال مونیتو را از رم خریداری کند که سابقه بازی در اسپانیا را نیز داشته ست.مونچی در تابستان گزینه های زیادی را در لیست فروش قرار داده ست و فروش مارکانو را باید قطعی دانست.