اسیب دیدگی مانولاس جدی نیست

به گزارش خبرنگار ایل تمپو،آسیب دیدگی کوستاس مانولاس در دیدار شب گذشت یونان که از ناحیه مچ پا می باشد،جدی به نظر نمی رسد.با این حال این مدافع راهی پایتخت ایتالیا خواهد شد.آزمایشات اولیه نشان می دهد آسیب خیلی جدی نیست.