علاقه یوونتوس و مونیخ با مانولاس

کوستاس مانولاس مرد یونانی رمی ها که در سال اخیر محبوبیتش دو چندان شده ست،موردتوجه بایرن مونیخ و یوونتوس قرار گرفته ست.به گزارش گازتا دلو اسپرت،در قرارداد این بازیکن،یک بند لغو قراراداد با رقم 36 میلیون یورو وجود دارد و مونچی مدیر ورزشی جالوروسی مایل ست پیشنهاد جدیدی را برای تمدید قرارداد به مانولاس پیشنهاد کند.