رد تماس رم برای لاتزاری

مانوئل لاتزاری بازیکن اسپال که در این فصل درخشش خوبی داشت،مدتی ست که مورد توجه تیم هایی جون رم،تورینو و یوونتوس قرار گرفته ست اما سران این تیم،ارتباط با رم را رد کردند.داویده واناتی مدیر ورزشی باشگاه اسپال به لاروما24 گفت:”با باشگاه های زیادی برای لاتزاری تماس داشتم اما تا به اینجا رم در بین آنها نبوده ست.”