ژکو در جمع برترین ها

سایت گل برترین بازیکنان سال 2018 را اعلام کرد که بر این اساس ادین ژکو تنها نماینده رمی ها در لیست پنجاه نفر اعلامی می باشد.ادین ژکو در جایگاه 45 قرار دارد ومحمد صلاح و آلیسون بکر بازیکنان سابق رم به ترتیب در جایگاه 3 و 23 این لیست هستند.