کریستین در المپیکو

کریستین توتی پسر 13 ساله فرانچسکو،امروز در دیدار آ.اس رم و سمپدوریا که با برتری جالوروسی به پایان رسید،کاور زردی را پوشید و در کنار زمین بود و گاهی نقش توپ جمع کن را بازی می کرد!خوشحالی های تو در صحنه های گل رم نیز مشهود بود.