دیفرا؛چند چیز را تغییر دادیم !

اوزبیو دی فرانچسکو سرمربی رمی ها که تیمش امروز موفق شد با چهار گل سمپدوریا را در المپیکو شکست دهد،بعد از این جدال به خبرنگاران گفت:” ما امروز چند چیز را در بازی خود آزمایش کردیم و می دانستیم که خسوس ،برای توپ دوم به دهانه دروازه می رود. برای رسیدن به تعادل بیشتر،مخصوصا از دیدگاه ذهنی من سعی می کنم تعادل را در تیم ایجاد کنم و همه با هم رشد می کنیم،کریستانته یکی از کسانی ست که بهبود می یابد.در مسابقاتی که سزاوارتر بودیم امتیازاتی را از دست دادیم.ما توازن را پیدا کردیم مفاهیم خاصی را جذب کردیم.بازیکنان برای دیدار امروز خیلی خوب کار کردند.ما برابر یک تیم تهاجمی قرار داشتیم و با پاسکاری ساده موفق به حرکت در اطراف زمین شدیم.این چیزی ست که امروز را تغییر داد.اگر ذهن کار نکند ،بدن هم عمل نمی کند.گلزنی شیک؟همه چیز به زمان خود نیاز دارد و او می داند که کارهای زیادی برای انجام درد.ما همه منتظر او هستیم تا فرم و اعتماد به نفس خود را پیدا کند.فکر می کنم شیک بیشتر مهاجم مرکزی ست.وقتی او را در کنار ادین ژکو استفاده می کنم،به خوبی می تواند پشت سرش حرکت کند.پاتریک در پست های مختلفی می تواند بازی کند.با دو گلی که ال شعراوی به ثمر رسانده خیلی خوشحالم.او سطح عملکرد خود را از ابتدا تا پایان مسابقه حفظ کرد.دفرل؟در پایان بازی به او گفتم که نباید مقابل ما گل می زدی!جک به کنار!یک گل واقعا خوب بود.فکر می کنم او یک بازیکن عالی با کیفیت واقعی ست.پسر فوق العاده ای ست.”