چینی ها به دنبال پاستوره

خاویر پاستوره ستاره آرژانتینی جالوروسی که در این فصل دو گل با پشت پا به ثمر رساند،چند هفته ای ست به دلیل مصدومیت از ترکیب اصلی دور مانده ست و در حال مبارزه برای بهودی ست با این حال کالچومرکاتو در خبری اعلام کرد که تعدادی از باشگاه های چینی آماده خرید این بازیکن هستند.