اسامی بازیکنان مقابل سمپدوریا

ادامه غیبت ده روسی،پروتی،پاستوره

اسامی بازیکنان آ.اس رم برای دیدار پیش ررو مقابل سمپدوریا اعلام شد که بر این اساس دانیله ده روسی،خاویر پاستوره و دیگو پروتی و کارسدورپ همچنان به دلیل مصدومیت در لیست اوزبیو دی فرانچسکو جایی ندارند.در زیر اسامی بازیکنان درج شده ست.