اخرین تمرینات پیش از نبرد با سمپا+تصاویر

امروز بعد از ظهر آخرین جلسه تمرینات رمی ها پیش از دیدار مقابل سمپدوریا برگزار شد.بعد از گرم کردن،گروه با کارهای تاکتیکی پرداخت و خبر خوب،حضور پروتی و کارسدورپ در بخشی از تمرینات گروهی بوده ست. دانیله ده روسی همچنان از ناحیه زانو راست مشکل دارد و حضورش در دیدار فرد در هاله ای از ابهام قرار دارد.از طرفی لوکا پلگرینی به دلیل مشکل از ناحیه مچ پای چپ متوقف شد تا ارزیابی شود.خاویر پاستوره هم چنین شرایطی دارد و هنوز زیرنظر کادر پزشکی ست.

انتظار می رود فلورنزی،خسوس،شیک و کلایورت در ترکیب اصلی جدال فردا قرار بگیرند.