600بلیت برای دیدار مقابل پلژن

کارلو فلیزیانی مدیر بلیت فروشی باشگاه آ.اس رم، در مورد بلیط مسابقه با ویکتوریا پلژن که 12 دسامبر برگزار خواهد شد،گفت:”روز دوشنبه فروش بلیط برای دیدار مقابل ویکتوریا پلژن آغاز خواهد شد و حدود 600 بلیط در دسترس خواهد بود.”

مرحله اول بلیت فروشی ساعت 8 صبح به وقت محلی در فروشگاه رم واقع در ویا دل کورسو آغاز خواهد شد وقیمت 68 یورو تعیین شده ست.