صحبت های کاکیچ در مورد کوریچ

کاکیچ سرمربی سابق کروسی در مصاحبه با تله رادیو استریو در مورد آنته کوریچ گفت:”آنته می تواند در پست های مختلف بازی کند اما فکر می کنم بهترین نقش برای او،پشت مهاجم ست.هنگامی که او از نظر تاکتیکی بالغ شود،می تواند به عنوان هافبک مرکزی بازی کند.این یک گام بزرگ برای او خواهد بود.من فکر می کنم برای هر بازیکن جوان،حضور در سری آ مخصوصا در تیمی با کیفیت چون رم دشوار ست.انطباق در ایتالیا به خصوص از نظر تاکتیکی بسیار پیچیده ست و به زمان نیاز دارد.این یک موقعیت اسان برای او نیست.بازیکن جوان باید بازی کند،زیرا بهترین راه برای توسعه و کسب تجربه ست.آنته برای رسیدن به سطح لازم برای بازی در یک باشگاه مانند رم،باید بهبود یابد.او با مهارت های خود می تواند در ایتالیا بازی کند اما برای تبدیل شدن به یک بازیکن کامل،باید ویژگی هایش را نشان دهد.رم-بارسا؟فکر می کنم آنها هم را شگفت زده کردند.جالوروسی به طور کامل سزاوار پیروزی بود.آنها بازگشت بزرگی داشته اند.در نسخه فعلی رم همچنان خوب بازی می کند و می تواند بهتر عمل کند.”