داکور؛ده روسی باور نکردنی ست

اولیور داکور بازیکن سابق جالوروسی در مصاحبه با تله رادیو استودیو در در مورد رم گفت:”ما نباید فراموش کنیم که پیروزی رم در سال گذشته مقابل بارسلونا،غیرقابل تصور بود.انزونزی؟او با اعتماد به نفس بازی می کند.دادن توپ به او مانند قرار دادن آن در بانک ست!تجربه او در طول سال ها افزایش یافته ست.ده روسی؟این باور نکردنی ست،او هرگز تغییر نکرده ست.او وقتی که وارد تیم اول شد می خواست یاد بگیرد.او همیشه می گفت در زندگی اهداف وجود دارند،حتی اگر پیروزی با رم دشوار باشد اما او ترجیح می دهد با رم پیروز شود.او کسی هست که همیشه تیمش را دوست دارد. “