سه نماینده از رم در زیر19ساله ها

اسامی بازیکنان زیر 19 ساله های ایتالیا برای جدال دوستانه هفته پیش رو با مجارستان و اسلواکی اعلام شد که ریکاردی،گرکو و بواه نماینده های رم هستند.ریکاردی به تازگی در دیدار مقابل زسکامسکو در لیگ جوانان اروپا گلزنی کرده بود