زخمی شدن 3اولترا رم در زسکا

به گزارش آنسا و رسانه های روسی،برخی از طرفداران زسکا،پیش از دیدار شب گذشته مقابل آ.اس رم،به طرفداران جالوروسی حمله ور شدند و منجر به زخمی شدن سه نفر از تیفوسی های رم شدند.یکی از آنها شکایت نیز کرده ست و افزود که روس ها از اسپری فلفل و میله های فلزی استفاده کردند.60نفر در این درگیری حضور داشتند که 40 نفر آنها ایتالیایی بوده اند.