دیفرا بهترین سرمربی تاریخ رم در اروپا !

با برتری رمی ها مقابل زسکامسکو در روسیه،اوزبیو  دی فراچسکو رکورد جدیدی را به نام خود ثبت نمود.او اکنون با 9 پیروزی در 16 دیداری که در لیگ قهرمانان همراه با رم پشت سر گذاشته،با کسب میانگین 1.8 امتیاز،بهترین سرمربی رم در تاریخ باشگاه در لیگ قهرمانان تبدیل شده ست!در زیر آمار کامل سرمربیان جالوروسی از نظر حضور در لیگ قهرمانان درج شده ست.

اوزبیو دی فرانچسکو | 16 مسابقه | 9 پیروزی،2تساوی،5باخت | میانگین امتیاز : 1.8
لیدهلوم | 9 مسابقه | 5 پیروزی،0تساوی،4باخت | میانگین امتیاز : 1.6
اسپالتی | 30 مسابقه | 14 پیروزی،5تساوی،11باخت | میانگین امتیاز : 1.4
رانیه ری | 7 مسابقه | 3پیروزی ،1تساوی،3باخت | میانگین امتیاز :1.4
فابیو کاپلو | 24 مسابقه | 6 پیروزی،12تساوی،6باخت | میانگین امتیاز : 1.2
رودی گارسیا |12 مسابقه | 2 پیروزی،5تساوی،5شکست | میانگین امتیاز : 0.9